Spolek vznikl za účelem propagace železniční dopravy a záchrany a obnovy historických železničních vozidel. Také usilujeme o znovuzprovoznění osobní dopravy na tratích, kde je osobní doprava již zastavena. Jsme tým zkušených odborníků z řad drážní dopravy. Naše zkušenosti a zájmy aktivně zapracováváme do činnosti našeho spolku.