naše muzejní kolejová vozidla

 Motorové vozy 811 SK

 

Motorové vozy řady 811 SK vznikly ve druhé polovině 90. let 20. století jako rekonstrukce motorových vozů řady 810. Skříně vozidel byly zachovány, změnila se pouze čela vozu, které byla nahrazena novými, prostornějšími. Tato čela se stala typickým rozpoznávacím prvkem motorových vozů řady 811 SK. 
Motorový vozy jsou vybaveny elektrickým přenosem výkonu a oproti motorovým vozů řady 810 mají poháněny obě nápravy. Adhezní a trakční schopnosti se tak zlepšily. 
Společnost KPT rail vozidla zakoupila ze Slovenské republiky v roce 2019 v celkem 8 kusech, z nichž 6 kusů bylo odprodáno. V současné době jsme vlastníkem motorových vozů 811.008-6 a 811.021-9 s nimiž se můžete v létě setkat při turnusovém nasazení na Jihočeském motoráčku.

Přípojný vůz řady 010 ex 011

Přípojné vozy řady 010 jsou v České a Slovenské republice rozšířenými především na regionálních tratích. Jedná o o dvounápravové vozy vyráběné ve Vagónce Studénce v letech 1973 – 1983 jako náhrada za původní vozy Blm (přípojné vozy za motorové vozy M131.1). 

Celkem bylo vyrobeno 912 kusů, které byly v tehdejším Československu dodávány do všech lokomotivních dep ČSD. Po rozdělení Československa zůstalo několik desítek vozidel také na území Slovenské republiky. Některé z nich byly rekonstruovány jako přípojné vozy za nově vznikající motorové vozy 811 SK. 

Společnost KPT rail v roce 2019 odkoupila tyto přípojné vozy v počtu dvou kusů ze Slovenské republiky. Vůz s inventárním číslem 345 můžete vidět vlevo na fotografii. Byl upraven do původního nátěru, ve kterém byl provozován na Slovensku. 

Lokomotiva řady 701

Tato řada vznikla jako modernizace lokomotiv řady 700 (T212). Modernizace spořívala ve výměně motoru, kdy byl původní motor Tatra 111A nahrazen motorem Tatra 930-51. Lokomotivy jsou určeny pro lehký staniční posun v železničních stanicích, lokomotivních depech a na vlečkách.

Lokomotiva pod označením 701 313-9 byla zakoupena společností KPT rail z Příbramské teplárny, kde již svému účelu dosloužila. V současnosti se s ní můžete setkat na akcích a výstavách, které naše společnost pořádá. 

701.313-9_Horky-Slapy_Lv56120(Veseli-Slapy)_27.8.2020

Služební vůz Daa-k

Služební vozy pod původním označením Ds byly vagonkou v České Lípě vyrobeny jako univerzální služební dvounápravové vozy pro přepravu zboží i zaměstnanců.

Vozy mohou být řazeny do osobních i nákladních vlaků, jsou vybaveny nástupní plošinou, oddílem vlakvedoucího a zavazadlovým prostorem. Primárně jsou určeny pro vnitrostátní přepravu do rychlosti 80 km/h. 

Zdrojem elektrické energie je nápravový alternátor a vytápění vozů je parní vysokotlaké. Vozy byly postupně vybavovány individuálním vytápěním. Zpravidla kamny na tuhá paliv, proto bylo řadové označení doplněno pomlčkou a písmenem k (Da-k); některé však dostaly i naftový agregát.

Tyto vozy lze stále, i přes svůj vysoký věk, běžně potkat v provozu například na Manipulačních vlacích. Společnost KPT rail vůz pod evidenčním číslem 477 koupila od ČD Cargo, PJ České Budějovice a využívá jej jako zázemí pro personál při zvláštních a nostalgických jízdách.

Tramvaj T3

Tramvaj typu T3 je se svým počtem 14 000 vyrobených kusů řadí k nejpočetněji vyráběným tramvajovým vozům na světě. Výroba vozidel probíhala v letech 1962 – 1997 podnikem ČKD Tatra Smíchov.

Ve své době patřila k nejmodernějším tramvajovým vozům, jelikož se při její výrobě využívaly nové materiály a technologie. Jejím duchovním otcem a konstruktérem je známý Antonín Honzík. 

Do dnešních let se nám v provozu zachovalo několik set kusů těchto tramvají v různých přestavbách a modernizacích. 

Společnost KPT rail zakoupila vůz pod evidenčním číslem 245 od Plzeňských městských dopravních podniků v listopadu 2020. Plánujeme jej využívat jako stabilní exponát pro propagaci veřejné dopravy, dále jako kulturní a školící místnost a v neposlední řadě jako radost pro naše nejmenší.